Politika o privatnosti i zaštiti podataka

 

LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd-Stari Grad, kompanija koja je registrovana i postoji u skladu sa srpskim zakonima, sa sedištem u Srbiji, Beogradu, ulica Kneza Mihaila 44 Beograd, propisno registrovana u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21097551, PIB 108942206, deo međunarodne grupe kompanija LC WAIKIKI u organizaciji kompanije LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. (the “Kompanija” ili “Mi”); poštuje privatnost svojih kupaca i ulaže najbolje napore kako bi osigurala zaštitu njihovih podataka o ličnosti i informacija, usaglašavanjem sa svim primenljivim propisima povezanim sa zaštitom podataka o ličnosti.

U tom cilju, implementiramo sledeću Politiku o privatnosti i zaštiti podataka ("Politika") koja predviđa glavne aspekte u vezi sa tim koje podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo na našem Veb-sajtu, za koje svrhe prikupljamo i obrađujemo takve podatke, kako koristimo takve informacije, kako možete promeniti te informacije, vaše preference za našu komunikaciju sa nama, kao i kako osiguravamo zaštitu takvih podataka o ličnosti i vaših prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti.

Pridržavamo se primenljivih zakonskih odredaba i podatke o ličnosti koje primamo i/ili prikupljamo od vas, obrađujemo, skladištimo ili čuvamo, obrađujemo u skladu sa primenljivim propisima i isključivo u svrhe predviđene ovom Politikom.

Važno je napomenuti da se ova Politika primenjuje na vas nezavisno od načina na koji pristupate našem veb-sajtu i ona pokriva svaki uređaj preko kojeg se naš Veb-sajt vama stavlja na raspolaganje (preko telefona, tableta, računara, itd.).

Treba napomenuti da je naša politika o kolačićima deo ove Politike.

Ova politika se odnosi samo na kupce koji se fizički nalaze u Republici Srbiji.

A.    Prihvatanje ove Politike o privatnosti i zaštiti podataka

Pre dalje aktivnosti na našem Veb-sajtu, preporučujemo da pažljivo pročitate ovu Politiku.

Ako niste saglasni sa ovom Politikom i ne želite da se vaši podaci o ličnosti koriste kako je ovde naznačeno, ne treba da nastavite sa korišćenjem našeg Veb-sajta i ne treba da nam dajete svoje podatke o ličnosti.

Naglašavamo da svaki put kada koristite naš Veb-sajt podležete našoj Politici i daljim pristupom, pretragom i drugim korišćenjem našeg Veb-sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni sa ovom Politikom.

B.    Koje podatke o ličnosti prikupljamo

 1. Podaci o ličnosti

Kada pristupate ili pretražujete naš Veb-sajt, kao i kada vršite onlajn kupovine preko našeg Veb-sajta, kada se pretplatite na naše e-biltene i veb-sajt koji objavljuje naše usluge i kampanje, prikupljamo neke od vaših podataka o ličnosti, uključujući neke osetljive podatke kako je definisano u skladu sa primenljivim propisima, kako bismo vas bolje uslužili, npr.

-        vaše ime, prezime, datum rođenja;

-        imejl-adresu, broj telefona;

-        podatke za fakturisanje i adrese isporuke;

-        lične interese, povratne informacije, preferencije za pretraživanje i kupovinu;

-        vašu lokaciju.

Imajte u vidu da: kako biste bili u mogućnosti da kreirate lični nalog na našem Veb-sajtu i da izvršite onlajn kupovine, obavezno morate da nam obezbedite podatke o ličnosti navedene gore. Ako ne želite da nam obezbedite te podatke o ličnosti, nećete biti u mogućnosti da kreirate svoj lični račun i izvršite kupovine na našem Veb-sajtu.

Naime, Kompanija prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti isključivo na osnovu naše saglasnosti. Dajete saglasnost Kompaniji za prikupljanje u obradu vaših podataka o ličnosti popunjavanjem određenog obrasca za usluge koje se nude na našem Veb-sajtu, tj. kreiranjem privatnog naloga na našem Veb-sajtu i može opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja Kompaniji na imejl-adresu ili poštansku adresi kako je utvrđeno u nastavku. Nakon prijema opoziva saglasnosti, Kompanija je dužna da izbriše sve podatke i da ih dalje ne čuva u ne koristi.

 1. Tehnički i statistički podaci i informacije

Napominjemo da, pored podataka o ličnosti navedenih gore, takođe možemo prikupljati informacije o vašem uređaju, kao i druge statističke i tehničke podatke i informacije, poput frekvencije i trajanje vaše posete Veb-sajtu, vremenu naručivanja i IP adresi u vreme naručivanja, statistici o stranama proizvoda koje ste posetili i naručenim proizvodima.

Ove podatke prikupljamo i koristimo kako bismo analizirali aktivnosti i preference vaših posetilaca, kako bismo upravljali veb-sajtom, u statističke svrhe i iz sigurnosnih razloga.

Statistički i tehnički podaci koje obezbeđuje vaš pretraživač i/ili uređaj se takođe mogu koristiti u marketinške i reklamne svrhe, sa napomenom da se ovi podaci neće povezivati sa vašim podacima o ličnosti i neće se koristiti za vašu identifikaciju.

 1. Podaci i informacije o plaćanju (informacije o banci i podaci platne kartice)

Kao deo obrade bilo koje porudžbine i u zavisnosti od načina plaćanja koji odaberete kada postavljate porudžbinu, od vas će se zahtevati da date podatke o vašem bankovnom računu, informacije o vašoj kreditnoj kartici i ti podaci će se koristiti za vršenje plaćanja nama ili za naša refundiranja vama, u zavisnosti od slučaja.

Napominjemo da ćete u tom slučaju ponuditi svoje podatke za plaćanje direktno obrađivaču za plaćanje a ne nama, te podležete politici privatnosti obrađivača plaćanja.

Preporučujemo da pročitate ove odredbe i uslove pre odabira ovog metoda plaćanja. Informacije o kreditnoj kartici koje se koriste za postavljanje vaše porudžbine se nikada ne čuvaju niti skladište u našem sistemu.

C.    Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti

U skladu s tim, prikupljamo vaše podatke o ličnosti za sledeće namene:

 • Da kreiramo privatno nalog za vas na veb-sajtu kompanije WAIKIKI RETAIL RS (npr. vaše ime, imejl);
 • Da obradimo vaše porudžbine preko onlajn servisa (npr. vaše ime, adresa, datum rođenja);
 • Da vam pošaljemo SMS notifikacije kako bismo vas obavestili o isporukama (npr. vaš broj telefonskog broja);
 • Da vam pošaljemo marketinške ponude poput biltena i kataloga (npr. vaša imejl-adresa, ime i poštanska adresa);
 • Da vas obavestimo o problemima isporuke povezanim sa vašim naručenim proizvodima (npr. vaš broj telefona, adresa);
 • Da odgovorimo na vaše upite i da vas obavestimo o novim ili izmenjenim uslugama (npr. vaša imejl-adresa);
 • Da analiziramo vaše lične informacije tako da vam možemo poslati marketinške ponude i informacije koje odgovaraju vašim preferencama (npr. vaša imejl-adresa, navike u kupovini, drugi tehnički i statistički podaci);
 • Da proverimo da ste odgovarajuće starosti za kupovinu onlajn (npr. vaš datum rođenja)

Imajte u vidu sledeće; ne prikupljamo i nećemo svesno prikupljati informacije o bilo kojoj osobi mlađoj od 18 godini bez nadzora. Ako imate manje od 18 godina, ne smete koristiti ovaj veb-sajt niti dostavljati podatke o ličnosti.

Pored toga, podaci o ličnosti koje Veb-sajt prikuplja se takođe koriste za sledeće namene:

 • Za obradu i kompletiranje procesa naručivanja i za obezbeđivanje komunikacije sa našim klijentima, kako bismo izvršili svoje obaveze koje proizilaze iz transakcija zaključenih između naših kupaca i nas;
 • Da vam dostavimo informacije o našim proizvodima, uslugama, kampanjama, promocijama i druga obaveštenja i/ili informacije;
 • Da bismo dobili bolje razumevanje kupovnih preferenci naših kupaca i da bismo im ponudili personalizovano iskustvo na našem veb-sajtu.
 • Da bismo izvršili analize trendova i statističke analize, uključujući marketinške i druge interne svrhe kompanije;
 • Da bismo unapredili sigurnost veb-sajta.

Kompanija sistemski čuva prikupljene podatke samo tokom komercijalnog odnosa između Kompanije i vas, kako je određeno prema odgovarajućem ugovoru, odredbama i uslovima Kompanije i drugim odgovarajućim podzakonskim aktima Kompanije. Kada se vaš privatni nalog na veb-sajtu kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS otkaže ili obriše, bez obaveza ili dugovanja prema Kompaniji, Kompanija će odmah izbrisati sve Podatke o ličnosti koje ste dali i koje je prikupila u skladu sa ovom Politikom o privatnosti i zaštiti podataka.

D.    Kako delimo prikupljene Podatke o ličnosti

Podaci o ličnosti koje prikupimo na veb-sajtu mogu se podeliti, otkriti ili ih može obraditi naše osoblje ili partnerske kompanije koje pružaju povezane usluge (poput kompanija koje pružaju usluge prenosa tereta i isporuke, kol centri, servisi baze podataka, reklamne i marketinške agencije, itd.).

Možemo otkriti i/ili preneti vaše podatke o ličnosti našoj matičnoj kompaniji LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş i kompanija grupe LC WAIKIKI Mağazacılık Hizmetleri A.Ş, ali i odgovarajućim državnim organima ukoliko se to zahteva zakonom, kako bismo bolje služili naše kupce i ispunili obaveze prema kupcima.

Međutim, vaši podaci o ličnosti su u svakom slučaju zaštićeni od strane kompanije i takođe osiguravamo da kompanije kojima se vaši podaci o ličnosti šalju štite i osiguravaju privatnost istog nivoa za vaše podatke o ličnosti.

Svi podaci o ličnosti i druge informacije koje prikupljamo od vas se mogu preneti van Srbije u bilo koju zemlju koja je članica Evropske unije. Prihvatanjem odredaba i uslova ove Politike, dajete saglasnost za isporuku i prenos podataka odgovarajućim kompanijama LC Waikiki isključivo u navedenim zemljama.[SP1] 

U slučaju prenosa podataka zemljama ili delovima zemalja u kojima ne postoji naznaka u pogledu odgovarajućeg nivoa zaštite podataka, Kompanija izjavljuje i garantuje vam da će prikupljeni podaci biti preneti strogo poštujući zakone o zaštiti podataka Republike Srbije.

Osim toga, vaši podaci o ličnosti se nikada ne otkrivaju trećim stranama, bilo da su u pitanja stvarna ili pravna lica koja nemaju komercijalni odnos s nama za potrebe ovog Veb-sajta i ne koriste se niti prodaju u komercijalne svrhe.

U slučaju da je druga kompanija zainteresovana da kupi vaše celokupno preduzeće ili deo istog, zadržavamo pravo da obelodanimo vaše podatke o ličnosti ovoj kompaniji, samo u vezi sa i za svrhe predviđene akvizicije.

Ukoliko je izuzeće u skladu sa primenljivim propisima i do granica utvrđenih istim, nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za prenos vaših podataka o ličnosti i drugih informacije od strane partnerskih kompanija koje pružaju povezane usluge na našem veb-sajtu ili u vezi sa istim.

E.    Politika o kolačićima

Ovaj deo se odnosi na kolačiće i veb strane kojima upravlja LC WAIKIKI RETAIL RS. Imajte u vidu da, u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja ovog Veb-sajta, ponekad postavljamo male datoteke poznate kao kolačići na vaš uređaj.

Kolačić je mala tekstualna datoteka (slova i brojevi) koju veb-sajt postavlja na vaš računar, telefon ili drugi uređaj kada posećujete veb-sajt, sa informacijama o vašem kretanju na tom veb-sajtu. Kolačići se instaliraju na zahtev koji veb server izdaje pretraživaču (npr. Internet Explorer, Chrome) i ne sadrži softver, spajver ili viruse i ne može pristupiti informacijama sa hardvera korisnika. Funkcija kolačića je da osigura da veb-sajt pamti vaše aktivnosti i preference (poput preferenci za prijavljivanje, jezik, veličinu fonta i druge elemente koji se prikazuju) u određenom periodu, tako da ne morate da ih unosite kad god se vratite na sajt ili prelazite sa jedne strane na drugu.

Korišćenje kolačića

Kolačići su industrijski standard koji se koristi kako bi se osiguralo da je vaša kupovina na našem veb-sajtu efikasnije i bezbednija i kolačići se koriste na svim veb-sajtovima za kupovinu.

Kolačići predstavljaju deo funkcija našeg veb-sajta, čija je glavna svrha unapređenje i olakšavanje vašeg iskustva na našem Veb-sajtu. Pamćenje vaših korisnički aktivnosti i vašim utvrđivanjem, korišćenje kolačića održava napore kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS da vam ponudi najbolje usluge. Takođe, korišćenjem kolačića, u mogućnosti smo da vas na brz i jednostavan način obavestimo o našim ponudom, jer je ovo jednostavan način onlajn reklamiranja.

Pored toga, informacija prikupljene u kolačićima nam omogućavaju da unapredimo Veb-sajt i prilagodimo njegov sadržaj preferencama korisnika i individualnim potrebama, da unapredimo rezultate pretrage, da održimo i unapredimo funkcionalnost i performanse Veb-sajta.

Kolačići koji se koriste na Veb-sajtu su, u svim slučajevima, privremene prirode i koriste se isključivo za unapređivanje efikasnosti poslednjeg prenosa. Kolačići koji se koriste na veb-sajtu su isključivo povezani sa anonimnim korisnicima i njihovim računarima i ne pružaju lične podatke o korisnicima.

Kolačići koje Veb-sajt koristi se neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih koje su navedene.

Koje vrste kolačića se koriste na ovom veb-sajtu?

Naš Veb-sajt koristi sledeće vrste kolačića:

Ø  Tehnički kolačići

Omogućavaju korisniku da pretražuje naš Veb-sajt i koristi funkcije poput korpe ili liste želja.

Ø  Analitički kolačići

Kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS koristi analitičke kolačiće kako bi izračuna broj ljudi koji posećuju njen veb-sajt i koji su registrovani. Ovi kolačići omogućavaju merenje i analiziranje načina na koji korisnici pretražuju Veb-sajt.

Ø  Kolačići za preference

Kad god korisnici pretražuju Veb-sajt ili kupuju, sajt će zapamtiti njihove preference (npr. njihovu lokaciji ili željeni jezik). Zahvaljujući ovim kolačićima, možemo vam ponuditi jednostavno, pogodnije i personalizovana iskustvo pretraživanja.

Ø  Reklamni kolačići

Ovi kolačići se koriste za prikazivanje reklama koje su relevantne za korisnike i pomažu kompanija LC WAIKIKI RETAIL RS da izmeri efikasnost reklamnih kampanja. Kada pretražuju Veb-sajt, korisnici prihvataju da će LC WAIKIKI preuzeti ove vrste kolačića na svojim uređajima i vršiće konsultacije kada korisnik poseti Veb-sajt u budućnosti.

Ko koristi informacije sadržane u kolačićima?

Informacije koje se čuvaju u kolačićima na našem veb-sajtu koristimo samo mi, sa izuzetkom onih kolačića koji su nadalje naznačeni kao "kolačići treće strane", koje koriste i održavaju eksterna tela koja nam pružaju usluge [SP2] koje zahtevamo da bismo unapredili naše usluge i korisničko iskustvo tokom korišćenja veb-sajta. Lista takvih trećih lica, obim prikupljenih podataka i svrhe prikupljanja istih su navedeni ovde i bićete obavešteni o izmenama i dopunama istih. Glavne usluge za koje se ovi "kolačići trećih strana" koriste jesu dobijanje statistike o pristupanju i obezbeđivanje izvršenih transakcija.

F.     Kako da onemogućim i izbrišem korišćenje kolačića?

Možete kontrolisati i/ili izbrisati, ograničiti ili blokirati kolačiće sa ovog Veb-sajta u bilo kom trenutku modifikovanjem konfiguracije pretraživača. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već na vašem računaru i možete podesiti većinu pretraživača tako da se kolačići ne postavljaju. Međutim, ako to uradite, možda ćete morati manuelno da podešavate neke preference svaki put kada posetite Veb-sajt i neke usluge i funkcionalnosti možda neće raditi.

Iako je konfiguracija svakog pretraživača različita, konfiguracija kolačića se obično sprovodi u meniju "Preference" ili "Alati". Za više informacija o konfiguraciji kolačića u vašem pretraživača, pogledajte "Help" meni u vašem pretraživaču.

G.   Kako da izbegnem korišćenje kolačića na ovom veb-sajtu?

Ako želite da izbegnete korišćenje kolačića na ovom veb-sajtu, prvo ćete morati da onemogućite kolačiće u svom pretraživaču. Imajte u vidu sa ukoliko odlučite da onemogućite kolačiće nećete imati prednost svih naših funkcija i možda nećete moći da pristupite određenim funkcijama našeg Veb-sajta.

Nastavkom korišćenja veb-sajta kompanije LC WAIKIKI RETAIL RS, prihvatate našu politiku o kolačićima.

H.    Bezbednost i zaštita podataka

Kompanija poštuje privatnost ličnih informacija kupaca i ulaže svaki napor koristeći najnoviju tehnologiju kako bi osigurala isto.

Svi fizičke, elektronske i menadžerske mere se usvajaju za obezbeđivanje sigurnosti sistema. Svi podaci se čuvaju i njihova rezervna kopija se pravi kod kuće i u inostranstvu[SP3]  u skladu sa odredbom D u gornjem tekstu.


Podaci dobijeni preko našeg veb-sajta se prenose SSL (sloj bezbednih priključaka) tehnologijom koja osigurava bezbedan prenos podataka.

Na stranama gde dajte podatke o plaćanju na našem veb-sajtu, primetićete da se u krajnjem desnom uglu adresnog polja (u zavisnosti od pretraživača koji koristite) pojavljuje slika katanca ili ključa a prva slova na adresnom polju se menjaju iz http u https. Ako to vidite, možete biti sigurni da je naš veb-sajt na sigurnim serverima.

Kompanija koristi tehnike pseudoanonimizacije, enkripcije i druge dostupne tehnike zaštite podataka, kako se zahteva u skladu sa zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije.

İ.      Prava naših kupaca i posetilaca o njihovim podacima o ličnosti

Za nas je važno da vam obezbedimo vaša prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti; iz tog razloga želimo da vas obavestimo da, u skladu sa primenljivim, imate sledeća prava:

-        Pravo na informacije o obradi vaših ličnih prava i pravo na pristup podacima o ličnosti: imate prava da od nas dobijete, na zahtev i besplatno, potvrdu da vaši podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo ili ne prikupljamo i ne obrađujemo, zajedno sa svim obaveznim informacijama predviđenim zakonom. Možete iskoristiti ovo pravo slanjem pisanog i datiranog zahtev, koji potpišete i naznakom da li želite da pošaljemo te informacije na određenu adresi ili preko servisa za korespondenciju.

-        Pravo intervencije nad podacima o ličnosti: imate pravo, na zahtev i besplatno, na ispravku, ažuriranje, blokiranje ili brisanje podataka o ličnosti koji nisu u skladu sa zakonskim zahtevima, naročito nepotpunih ili netačnih podataka o ličnosti, kao i na konverziju podataka o ličnosti u anonimne podatke. Svaka od ovih aktivnosti takođe uključuje obaveštavanje trećih strana kojima su vaši podaci o ličnosti obelodanjeni o ovim aktivnostima. Možete iskoristiti ovo pravo slanjem pisanog i datiranog zahtev, koji potpišete i naznakom da li želite da pošaljemo te informacije na određenu adresi ili preko servisa za korespondenciju.

-        Pravo na uvid u podatke povezane sa vama (uključujući pravo provere, čitanja, slušanja podataka, pravljenje napomena)

-        Pravo na kopiju podataka o ličnosti, pri čemu je kupac dužan da snosi neophodne troškove pripreme i isporuke kopija podataka.

-        Pravo na reklamaciju: imate pravo na reklamaciju, u svakom trenutku, na na obradu bilo kojih vaših podataka o ličnosti. Takođe, imate pravo da uložite žalbu u bilo kom trenutku, besplatno i bez opravdanja, na obradu vaših podataka o ličnosti direktno u marketinške svrhe ili obelodanjivanje trećoj strani za potrebe ovog ugovora. Možete iskoristiti ovo pravo slanjem pisanog i datiranog zahtev, koji potpišete i naznakom da li želite da pošaljemo te informacije na određenu adresi ili preko servisa za korespondenciju.

-        Pravo na prekid i privremeni raskid obrade ako se protivite tačnosti, potpunosti i ažuriranosti podataka, kao i pravu da se takvi podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažuriranost.

-         Pravo na nepodnošenje na individualnu odluku: imate pravo da zahtevate i dobijete povlačenje ili otkazivanje bilo koje odluke koja proizvodi zakonske posledice za vas ili pogoršava vašu poziciju i koja se usvaja isključivo na osnovu podataka o ličnosti koji se obrađuju automatskim sredstvima i koji su predviđeni za procenu nekih aspekata vaše ličnosti (radni kapacitet, bezbednost, kreditni kapacitet, itd.).

-        Pravo obraćanja sudu: bez ikakvog ograničavanja pravo da uputite žalbu nadzornom organu, imate pravo da se obratite sudu za odbranu prava koja su garantovana zakonom a koja su prekršena.

-        Pravo na brisanje (”pravo na zaboravljanje”): imate pravo da zahtevate, u bilo kom trenutku, besplatno, brisanje vaših podataka o ličnosti ako takvi podaci o ličnosti više nisu potrebni u vezi sa potrebama za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni i u svim slučajevima predviđenim odgovarajućim propisima.

-        Pravo na obraćanje službeniku Kompanije za zaštitu podataka o ličnosti: Ako je to primenljivo u skladu sa zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije, imate pravo da se obradite službeniku Kompanije za zaštitu podataka o ličnosti u pogledu svih pitanja povezanih sa obradom vaših podataka o ličnosti, kao i za ostvarivanje vaših prava kako je predviđeno zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije.

J.     Bilteni, poruke i obaveštenja. Odustajanje od pretplate na e-bilten

Nudimo vam pravo da kontrolišete da li primate obaveštenja tokom celog iskustva na Veb-sajtu.

U tom pogledu, znajte da u svrhe direktnog marketinga, jer inicijalno prikupljamo vaše podatke o ličnosti u kontekstu prodaje naših proizvoda preko našeg Veb-sajta, zahtevamo vašu saglasnost za dalje korišćenje vaših podataka o ličnosti, koju vi nudite, za naše komercijalne svrhe.

Međutim, uvek možete opozvati saglasnost za lične informacije koje se koriste u marketinške svrhe (npr. slanje biltena ili slanje ponuda na vašu imejl-adresu), uključujući kada inicijalno prikupljamo vaše podatke o ličnosti u svakoj prilici kada primite neku od naših poruka ili neželjenu komunikaciju.

Ako odaberete da odustane od pretplate na e-bilten za stalno i u bilo kom trenutku, lako možete odustati, besplatno i jednostavno, od pretplate na e-bilten, klikom na link "ako ne želite da primate ovakve imejlove, kliknite da odustanete od pretplate", koji se javlja u e-biltenima koje vam šaljemo redovno ili slanjem obaveštenja na _______________________________ sa vašeg registrovanog imejla.

Možete stupiti u kontakt sa nama upotrebom sledećih kontakt podataka:

LC WAIKIKI RETAIL RS d.o.o. Beograd

Adresa: Kneza Mihaila Street 44, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: ______________________

Imejl: ___________________________________

Lice odgovorno za žaštitu podataka o ličnosti: Biljana Bušić