ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ЕЛ СИ УАЙКИКИ

ЗА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ (“Общи условия”)

Следващите страници предоставят подробна информация относно това кои са ЕЛ СИ УАЙКИКИ (“ЕЛ СИ УАЙКИКИ”, “Ние”, “Нас”) и правните общи условия, които регулират използването на www.lcw.com (“Уебсайт”, “Онлайн магазин”), както и всяка покупка на продукт, който поръчвате онлайн от ЕЛ СИ УАЙКИКИ.

Когато регистрирате акаунт на нашия уебсайт, на имейла си ще получите електронен документ, съдържащ Общите условия, които са в сила към момента на регистрацията. Препоръчваме Ви да отпечатате и съхраните копие от Общите условия за бъдещи справки.

Преди да направите поръчки на www.lcw.com, моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Моля, имайте предвид, че настоящите Общи условия могат да бъдат периодично актуализирани, без предварително известие. Ще бъдете уведомявани за важните изменения на Общите условия на регистрирания Ви имейл адрес. На уебсайта винаги ще има достъпна актуализирана версия на Общите условия.

Версията на Общите условия, която ще е валидна за Вашата поръчка, ще бъде достъпна на www.lcw.com към момента на поръчката, освен ако не се изисква да се направят промени в настоящите Общи условия по закон или от правителствени органи и не бъдем длъжни да приложим тези промени по предварително направени от Вас поръчки.

Чрез достъпа и използването на уебсайта, както и чрез пускане на поръчки на www.lcw.com, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали Общите условия и че сте съгласни да сте напълно обвързани с техните разпоредби.

ДЕФИНИЦИИ

В настоящите Общи условия ще използваме определени често срещани термини, които ще носят значението, посочено в таблицата по-долу:

Продукти

Облекло, обувки, аксесоари и всички други модни артикули, описани на нашия уебсайт.

Потребител

Всяко лице, което посети уебсайта.

Регистриран потребител

Всяко физическо лице на възраст от 18 години или повече, което регистрира акаунт на уебсайта с бъдещо намерение за пускане на поръчки.

Гост

Всяко физическо лице на възраст от 18 години или повече, което посещава уебсайта с бъдещо намерение за пускане на поръчки.

Клиент

Всяко физическо лице на възраст от 18 години или повече, което пуска поръчка на уебсайта и което при приемане на тази поръчка от страна на Ел Си Уайкики става част от договора за продажба от разстояние с предмет покупко-продажба на продукти на Ел Си Уайкики.

Поръчка

Материалното проявление на желанието за покупка на продуктите на Ел Си Уайкики съгласно настоящите Общи условия чрез използване на електронните средства, достъпни на уебсайта.

Акаунт

Личен раздел от уебсайта, за който има приложени имейл адрес и парола и се използва от регистрирания потребител за целите на пускане на поръчка. Съдържа информация за регистрирания потребител и неговата дейност на уебсайта, предоставена от самия регистриран потребител (лични данни) или автоматично регистрирана от уебсайта (История на поръчка, фактури и др.)

Информационен бюлетин

Търговска и рекламна комуникация, предавана изключително в електронен формат и на текуща база на регистрирания потребител, при условие че регистрираният потребител е предоставил съгласието си в тази връзка, без тя да представлява оферта от Ел Си Уайкики.

Съдържание

Всички графики, чертежи, разпечатки, снимки, изображения, звуци, музика, видео, аудио, текстове, лога, бутони, база данни, дизайн, софтуер и други елементи, които могат да бъдат визуализирани или достъпни на уебсайта.

 


За улеснение сме структурирали настоящите Общи условия в следните раздели и подраздели:

TOC


РАЗДЕЛ А. ЗА НАС


A.1. Информация за компанията

Този уебсайт е собственост и се управлява от Ел Си Уайкики Ритейл Ро Срл., дружество, регистрирано и функциониращо съгласно румънското законодателство, със седалище в Румъния, Букурещ, 6-и район, бул. “Тимишоара” 26Z, офис 3B-2, ет. 3, надлежно регистрирано в Търговски регистър към съда в Букурещ с номер: J40/9674/2009, с данъчна регистрация и номер по ДДС: RO 26054330, част от международната група от дружества на Ел Си Уайкики.

Ние сме верни на философията, че “Всеки заслужава да се облича добре” и затова Ви даваме възможност да се насладите на достъпната мода с марка “Ел Си Уайкики” чрез качествени продукти на достъпни цени.

A.2. Данни за контакт

Моля, не се колебайте да отправяте запитвания на нашия отдел за обслужване на клиенти на следните данни за контакт:

Адрес за кореспонденция: Bdul Timisoara nr 26Z,etaj 3,bir 3B-2 Bucuresti sector 6 Romania

Телефон: 444 4 529

E-mail: support@lcwaikiki.com


РАЗДЕЛ Б. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Настоящите Условия за ползване на уебсайта (“Условия на уебсайта”) са валидни за Вашия достъп и всякакво използване на уебсайта на Ел Си Уайкики, както и за всяка Ваша поръчка на уебсайта, независимо как отваряте уебсайта и какви технологии или устройства използвате за този достъп.

Чрез достъпа, сърфирането, регистрацията или използването на уебсайта по всеки възможен начин, както и чрез пускане на поръчки на уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали Условията на уебсайта и че сте съгласни да сте напълно обвързани с техните разпоредби.

Настоящите Условия на уебсайта не ограничават и изключват никаква отговорност, която нямаме право да ограничаваме или изключваме съгласно действащите закони.


Б.1. Достъп до уебсайта

Уебсайтът е достъпен безплатно за всеки, който има достъп до интернет.


Не гарантираме, че нашият сайт и каквото и да е съдържание в него ще бъдат винаги достъпни или непрекъснати. Можем да спираме, оттегляме, прекратяваме или променяме всички и всяка част от нашия сайт без уведомление. Не носим никаква отговорност пред Вас, ако по някаква причина нашият сайт не е достъпен в даден момент или период.

Б.2. Права върху съдържанието

Всички електронни материали и елементи, които формират съдържанието на настоящия уебсайт, са защитени от авторски права, регистрации на търговски марки и други права на интелектуална и индустриална собственост. Всички тези права са собственост или са лицензирани в полза на Ел Си Уайкики Ритейл Ро Срл. или на което и да е от дружествата от групата на Ел Си Уайкики, неговите филиали или на доставчиците на това съдържание. Всички тези права са запазени за нас.

Б.3. Вашето използване на този уебсайт

Можете да използвате този уебсайт за домашни, лични и законни цели.

Не можете да използвате уебсайта или каквото и да е съдържание в него:

- по начин, който нарушава действащите национални и международни закони или наредбиSEZER

- по начин, който нарушава, ограничава или забранява правото на друго лице да използва този уебсайт,

- за каквито и да е търговски цели,

- за умишлено предаване, изпращане или качване на данни или материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, рекламен софтуер или каквито и да е други опасни програми или кодове, предназначени да повлияят неблагоприятно на работата на компютърен софтуер или хардуер,

- за предаване или осигуряване изпращането на каквито и да е нежелани или неразрешени рекламни или промоционални материали или всякаква друга форма на подобни покани (спам).

Освен това се съгласявате:

- да не копирате, възпроизвеждате, рамкирате, препубликувате, изтегляте, отпечатвате, публикувате, повторно публикувате, излъчвате, записвате, предавате, съобщавате на обществеността, пращате линкове и дийп линкове или разпространявате по някакъв начин уеб страниците или материалите на уебсайта или компютърните кодове или елементи, съставляващи уебсайта, освен за ваше лично ползване, без нашето предварително писмено съгласие,

- да не променяте или разпространявате по никакъв начин промени на съдържанието на уебсайта, включително, но не само премахването на лога и търговските марки на Ел Си Уайкики,

- да не увреждате, нарушавате или влияете на сигурността на която и да е част от този уебсайт, неговото съдържание или свързана с него мрежа или софтуер,

- да не правите измамни поръчки на уебсайта.

Запазваме си правото незабавно да забраним достъп до уебсайта на всеки потребител и да затворим акаунта на всеки регистриран потребител, който нарушава тези разпоредби.

Б.4. Точност на съдържанието

Ще положим разумни усилия, за да предоставяме точно, пълно и актуално съдържание. Включването на продукти на уебсайта в определено време не предполага или не гарантира, че тези продукти ще бъдат налични по всяко време. Запазваме си правото да прекратим предлагането на всеки продукт по всяко време.

Доколкото е разрешено от действащите закони, Ел Си Уайкики се отказва от всички декларации и гаранции, без значение дали са изрично или подразбиращи се във връзка с точността на съдържанието.

Ако възникнат грешки във връзка с описанието и/или цените на продукт, или ако липсват съответни данни от информацията за продукта, предоставена на уебсайта, Ел Си Уайкики си запазва правото да поправи тези грешки и евентуално да отмени или да направи промени в конкретни поръчки, доколкото това ще бъде в съответствие с приложимите закони.

Ел Си Уайкики цели да покаже точния цвят на продуктите на снимките на уебсайта. Но дружеството не поема отговорност за разлики в цвета, които могат да възникнат поради настройки на екрана и използването на различни видове екрани.


Б.5. Повреда на Вашия компютър или друго устройство

Ел Си Уайкики полага разумни усилия да гарантира, че този уебсайт не съдържа вируси и друго злонамерено или вредно съдържание. Но ние Ви препоръчваме да предприемете всички предпазни мерки, за да осигурите безопасен достъп до уебсайта и неговото съдържание, тъй като не можем да гарантираме, че използването на този уебсайт няма да причини вреда на Вашия компютър или друго устройство. С изключение на случаите, когато това се изисква от действащите закони, Ел Си Уайкики не носи отговорност пред никое лице за загуба или вреда, която това лице претърпява в резултат на вируси или друго злонамерено или вредно съдържание, до което то има достъп от или чрез уебсайта.Б.4. Връзки към други уебсайтове

Уебсайтът може да включва връзки към други уебсайтове, които не са под контрола на Ел Си Уайкики. Тези връзки са предоставени единствено за удобство или за целите на споделяне на информация с потребителя и не следва да се тълкуват като одобрение на тези свързани уебсайтове от наша страна.

Не поемаме отговорност за съдържанието на уебсайтовете, посочени като връзки към нашия уебсайт. Не носим отговорност за никаква загуби или щети, които могат да възникнат от използването им.

Б.5. Свързване с нашия уебсайт

Можете да се свържете изключително с нашата начална страница без нашето предварително одобрение, при условие че:

- го направите по начин, който е честен и законен, на уебсайт, който е Ваша собственост,

- не накърните репутацията на Ел Си Уайкики и не се възползвате от нея,

- не предлагате никаква форма на сдружение, одобрение или съгласие от наша страна, ако това сдружение, одобрение или съгласие не съществува,

- проверите съответствието на уебсайта, с който правите връзка, със стандартите, изложени в настоящите Условия за използване.

Запазваме си правото да оттеглим разрешението си за свързване без предизвестие.

Б.6. Социални мрежи

Настоящите Условия на уебсайта регулират и всички изпращания, които правите на уебсайтовете или страниците на свързана с Ел Си Уайкики трета страна, като нашата Facebook страница, Twitter, Pinterest, YouTube или друга социална мрежа. Всички коментари, изображения, видеоклипове и всякакви други материали, публикувани на социална мрежа, на която и да е трета страна, трябва да отговарят на настоящите Условия на уебсайта и на Условията за използване на социални мрежи на третата страна, както е приложимо.

РАЗДЕЛ В. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА
Настоящите Общи условия за продажба (“Общи условия за продажба”) се прилагат за всяка поръчка, която правите чрез www.lcw.com , независимо от това как посещавате уебсайта.

Преди да направите поръчка, трябва внимателно да прочетете настоящите Общи условия за продажба. Чрез пускане на поръчка в нашия уебсайт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да се обвържете с настоящите Общи условия за продажба в тяхната цялост. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия за продажба в тяхната цялост, не трябва да поръчвате продукти чрез уебсайта.

В.1. Страни по Договора за продажба от разстояние

Настоящите Общи условия за продажба регулират договора за продажба от разстояние между дружеството Ел Си Уайкики Ритейл Ро Срл. (“Продавач”) и клиента (“Клиент”), формализиран чрез уебсайта за покупката на продукти на Ел Си Уайкики чрез уебсайта.

За да направите поръчка чрез уебсайта, Клиентът трябва да е навършил 18 години или повече и да бъде крайният потребител. Непълнолетните деца са изрично изключени.

В.2. Регистриране на акаунт/гост

За да направите поръчка, можете да отворите акаунт при нас или да изберете да направите поръчка като гост, без да регистрирате акаунт. Но можете да изберете да регистрирате акаунт при нас след подаване на поръчка като гост.

При регистрацията трябва да предоставите някои лични данни за себе си. Моля, уверете се, че всички предоставени лични данни са верни, точни, актуални и пълни във всяко отношение. Можете да актуализирате или поправите данните си по всяко време, като влезете в акаунта си. Моля, вижте нашата Политика за неприкосновеност на личния живот и защита на данните за повече информация относно начина на използване и съхраняване на личната Ви информация.

Когато правите поръчка чрез уебсайта като гост, ще трябва да ни предоставите някои задължителни лични данни, които събираме за целите на обработване на поръчката и фактуриране. Няма да съхраняваме данните, които ни предоставяте чрез поръчка като гост (освен за обработване на поръчката Ви или ако сте избрали да получавате информационния ни бюлетин). За повече информация за начина относно използване и съхраняване на личната Ви информация, моля, вижте нашата Политика за неприкосновеност на личния живот и защита на данните.

В.3. Сигурност на акаунта

При регистрация на акаунт ще Ви бъде поискана парола за поддържане на сигурността на акаунта Ви. Паролата на акаунта, която предоставите, трябва да бъде уникална и сигурна. Носите отговорност и за запазването на поверителността на Вашата парола и всички дейности, които се извършват във Вашия акаунт. Ел Си Уайкики не носи отговорност пред никое лице за загуби или вреди, които могат да възникнат в резултат на неизпълнението от Ваша страна на разпоредбите за защита на Вашата парола или акаунт.

Можем да прехвърлим информация от личния Ви акаунт на сървъри извън страната, в която живеете, за да можете да използвате акаунта си във всички уебсайтове на Ел Си Уайкики.

Ако установите или подозирате нарушение на сигурността или на неразрешено използване на Вашата парола или акаунт, моля, незабавно уведомете Ел Си Уайкики.

В.4. Поръчки и пускане на поръчка

Всички поръчки трябва да бъдат приети и продуктите да бъдат налични, като артикулите във Вашата виртуална пазарска чанта не са запазени и могат да бъдат закупени от други клиенти.

Изложените продукти на уебсайта ни представляват покана, но не и оферта за продажба на тези продукти. Оферта се прави, когато направите поръчка за продуктите, добавени във Вашата виртуална пазарска чанта. Въпреки това няма да се сключи договор за продажба от разстояние, докато не приемем Вашата оферта (вж. Подраздел В.5. по-долу).

Пускането на поръчка чрез уебсайта изисква извършването на следните стъпки:

ü Изберете продуктите, които искате, изберете цвят и размер и ги добавете към виртуалната пазарска чанта,

ü Проверете виртуалната си пазарска чанта и продължете, за да завършите поръчката,

ü Въведете информацията за доставка и фактуриране и изберете начин на плащане,

ü Прегледайте цялата предоставена информация и потвърдете поръчката. С потвърждаването на поръчката Вие напълно и безрезервно приемате версията на наличните Общи условия на уебсайта, които се прилагат за бъдещия договор за продажба от разстояние.

ü Ако сте избрали плащане с карта, ще бъдете помолени да извършите плащането. Ако плащането е разрешено, ще получите автоматичен имейл за потвърждение за получаване на поръчката на предоставения от Вас електронен адрес. Това потвърждение не представлява потвърждение или приемане на поръчката от страна на Ел Си Уайкики.

ü Ако сте избрали друг начин на плащане, ще получите автоматичен имейл за потвърждение за получаване на поръчката на предоставения от Вас електронен адрес. Това потвърждение не представлява потвърждение или приемане на поръчката от страна на Ел Си Уайкики.

Доставката на продуктите зависи от наличността им. Ако не можем да доставим продуктите, ще Ви уведомим за това възможно най-скоро и поръчката Ви няма да бъде приета. Ако вече сте платили за продуктите, сумата ще Ви бъде възстановена съгласно начина на плащане в поръчката. Когато Вашият процес е завършен, ще бъдете уведомен/а по имейл.

Всички поръчки, които правите на този уебсайт, първо трябва да бъдат приети от нас в съответствие Раздел В.5. по-долу.

В.5. Приемане на поръчка и сключване на договор за продажба от разстояние

Освен ако не сме Ви уведомили, че не приемаме Вашата поръчка или не сте я анулирали, приемането на поръчката и сключването на договора за продажба от разстояние между Вас и Ел Си Уайкики ще се извърши в момента, в който получите потвърждение по имейл за съответната поръчка.


Преди изпращане на продуктите, Ел Си Уайкики има право да откаже поръчка по каквато и да е причина, включително вследствие на законни и нормативни изисквания.

Имейлът, потвърждаващ, че Ел Си Уайкики е приел Вашата поръчка, когато тя е обработена и е готова да бъде изпратена, трябва да съдържа повторно изброяване на поръчаните продукти, цена, избран начин на плащане и доставка.

Договорът за продажба от разстояние се сключва за определен срок. Този договор се счита за прекратен, когато Ел Си Уайкики и Вие сте извършили взаимните си задължения във връзка с условията и изискванията, предприети съгласно тези Общи условия.

В.6. Начин на плащане и фактуриране

Ел Си Уайкики приема следните начини на плащане:

- Кредитна карта или дебитна карта

С попълването на данните за Вашата карта, когато правите поръчка, Вие потвърждавате, че използваната кредитна или дебитна карта е Ваша. Всички полета, посочени като задължителни, трябва да бъдат попълнени.

Съответната сума незабавно ще бъде взета от Вашата карта. Ел Си Уайкики си запазва правото да проверява валидността на кредитната или дебитната карта, нейния кредитен статус по отношение на стойността на поръчката и дали данните за адреса на клиента са верни. Можем да отказваме поръчки в зависимост от резултата от тези проверки.

Във всички случаи, ако плащането се извършва онлайн, ако се прилагат банкови такси и разходи от всякакъв вид (трансфер, обмен), те са за Ваша сметка. За информация относно банковите такси и разходи, моля, първо направете справка в банката, която е издала Вашия платежен документ.

- PayPal

При плащане с PayPal Ел Си Уайкики си запазва правото да провери валидността на сметката в PayPal, дали има достатъчно средства за покриване на сумата за покупката и потвърждаване на данните за адреса на фактуриране на купувача. Съответната сума незабавно ще бъде взета от Вашата PayPal сметка. Ел Си Уайкики си запазва правото да отказва покупка.

Моля, уверете се, че ще вземете под внимание Споразумението за използване на услугите на PayPal.

- Плащане в брой при доставка

Плащането се извършва в брой на куриера, който доставя пратката, съдържаща поръчаните продукти.

- Банков превод

Плащането с банков превод е начин за пренасочване на плащането на сумата по Вашата поръчка към Ел Си Уайкики.

Въз основа на предоставените от Вас лични данни, когато правите поръчка, Ел Си Уайкики ще Ви предостави съответната фактура на хартиен носител при доставката на продуктите. С пускането на поръчка Вие давате съгласието си за този начин на фактуриране.

В.7. Доставка, получаване и прехвърляне на риск и собственост
Доставката се извършва по куриер.

Моля, имайте предвид, че таксите за доставка и сроковете варират в зависимост от вида на поръчаните продукти и адреса за доставка. В таблицата по-долу ще намерите пълни подробности за таксите за доставка и приблизителни срокове с възможността да получите безплатна доставка като промоционална оферта, при условие че са изпълнени определени изисквания:

Страна

Такси

Приблизителен срок

Austria

   

Ireland

   

Bulgaria

   

Republic of Czech

   

Denmark

   

Estonia

   

Finland

   

France

   

Germany

   

Greece

   

Hungary

   

Belgium

   

Italy

   

Letonia

   

Lithuanian

   

Luxemburg

   

Malta

   

Netherlands

   

Poland

   

Portugal

   

Romania

   

Slovakia

   

Slovenia

   

Spain

   

Sweden

   

UK

   

Croatia

   Поръчките обикновено се доставят в срок от 7 (седем) до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на приемане на поръчката. Графикът за доставка обикновено се спазва, въпреки че Ел Си Уайкики не може да гарантира точност. Във всеки случай Ел Си Уайкики полага всички разумни усилия, за да Ви осигури доставката на продуктите в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на приемане. Можете да проследите статуса на доставката, като влезете в акаунта си или като използвате услугите за проследяване на пратка на куриера.


Трябва да проверите състоянието на опаковката при доставка. Ако опаковката е повредена, не трябва да приемате доставката.

Всички рискове за продуктите, които поръчвате (включително риск от загуба и/или повреда на продуктите), преминават към Вас, когато Вие или трето лице, посочено от Вас, получите физическо притежание на продукта в момента на доставката. Собствеността на продуктите няма да се прехвърли, докато не получим пълно плащане.


Не носим отговорност за забавяне или невъзможност за доставяне на продукти, ако забавянето или невъзможността се дължат изцяло или частично на обстоятелства извън нашия контрол.

В.8. Връщане на несъответстващи продукти

Имате право да върнете дефектни или несъответстващи продукти. Разполагате с 2 (два) месеца от момента на откриване на несъответствие на продукта, за да информирате писмено Ел Си Уайкики за дефекта или липсата на съответствие и да върнете продукта на Ел Си Уайкики. Този дефект или липса на съответствие трябва да стане очевиден в срок от 2 (две) години, считано от датата на доставката. За продукти, които имат среден срок на използване по-малко от 2 (две) години, срокът от 2 (две) години се намалява до съответния среден срок. За по-нататъшни справки, моля, вижте гаранционната карта, която сте получили заедно с продукта.

Ако претенциите Ви са основателни, Ел Си Уайкики ще Ви върне сумата за продукта, както и преките разходи, свързани с връщането в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, на която сте ни информирали за липсата на съответствие, или от датата, на която сте предали продукта на нас или на упълномощено лице с протокол за предаване.

В.9. Право на отказ

Имате право да анулирате цялата или част от поръчката си в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Вие (или лице, което определите, освен куриер) получите продуктите (или последния продукт в случай на доставка на части) без да посочвате причина.

За упражняване на правото си на отказ можете:

да опаковате артикулите безопасно в оригиналната им опаковка, ако е възможно, и да прикрепите формуляра за връщане, който е на гърба на Вашата фактура.

В пратката си ще видите етикет с адрес за връщане и баркод, които трябва да прикрепите към пратката.

Ако не можете да го откриете в пратката си, изпратете я на следния адрес:

Bd. Timisoara nr 26Z, etaj 3, birou 3B-2, sector 6 061341, Bucuresti, ROMANIA

За да спазите крайния срок за отказ, достатъчно е да изпратите съобщението си относно упражняване на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последствия от отказа

Ако изберете да откажете продукт, ще Ви върнем всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора Ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, която предлагаме), без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която сме информирани за решението Ви да се оттеглите от този договор. Ще извършим това възстановяване на суми, като използваме същия начин на плащане, какъвто сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго. Можем да задържим възстановяването на сумата, докато не получим обратно стоките или докато не представите доказателства, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое действие настъпи по-рано.

Следните продукти са освободени от отказ: поръчки по мярка или персонализирани продукти, бельо и бански костюми, които са запечатани по хигиенични причини.

Вашите задължения в случай на отказ:

- да върнете продуктите или да ги предадете на нас или на лице, упълномощено от търговеца да получи стоките без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която сте ни съобщили решението си за отказ,

- да върнете продуктите в добро състояние и в тяхната оригинална опаковка,

- ако е приложимо, носите отговорност само за понижената стойност на стоките, получена от обработката на стоките, различна от необходимата за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Задълженията на Ел Си Уайкики в случай на отказ:

- да възстанови всички плащания, получени от Вас, включително разходите за доставка, ако е приложимо, без неоснователно закъснение и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която сме информирани за решението Ви за отказ,

- В случай че сме Ви изпратили стоки и сте анулирали поръчката си, можем да задържим възстановяването на плащането, докато не получим обратно стоките или докато не представите доказателства, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое действие настъпи по-рано.


В.10. Описания и цени на продуктите

Описание на основните характеристики на продуктите можете да намерите на страниците на продуктите на уебсайта. Взели сме разумни предпазни мерки, за да се опитаме да опишем добре всички продукти, но имайте предвид, че при опита си да покажем точно цветовете на продуктите си на уебсайта, действителните цветове, които виждате, ще зависят от настройките на монитора Ви и не можем гарантираме, че показването на който и да е цвят на Вашия монитор ще отразява точно цвета на продукта при доставка.

Цените на продуктите на уебсайта са посочени на страниците на продуктите и включват ДДС. Таксите за доставка и банковите такси, ако са приложими, могат да бъдат добавени към крайната цена. Затова платената от Вас крайна цена се състои от следните компоненти: Цена на продукта + такси за доставка (ако е приложимо) + банкови такси (ако е приложимо).

Цените и офертите могат да варират и могат да са налични само за ограничени периоди от време. Всички цени и оферти зависят от наличността и могат да бъдат изтеглени или изменени по преценка на Ел Си Уайкики. Цените на уебсайта могат да се различават от цените в магазините на дребно, каталозите или където и да е другаде. Интернет офертите са направени само за интернет транзакции и могат да не са налични в магазините. По същия начин временните или специалните оферти на място в магазин не са валидни за цените в интернет, освен ако не е изрично посочено друго.

Взели сме разумни предпазни мерки, за да се опитаме да гарантираме, че всички продукти са с правилни цени. Но е възможно, въпреки максимално положените усилия, някои продукти, изброени на уебсайта, да не са с правилни цени. Ел Си Уайкики не носи отговорност за сгрешените цени.

Ако Ел Си Уайкики открие грешка в цената на продуктите, които сте поръчали, ще Ви уведомим във възможно най-кратък срок. Ел Си Уайкики ще Ви предостави възможност да потвърдите отново поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

В.11. Гаранции на продуктите

За продуктите, продавани на нашия уебсайт, ние гарантираме съответствие и качество, съгласно съответното описание на уебсайта ни и съгласно предоставената гаранционна карта.

Нашите продукти имат:

- търговска гаранция от 14 (четиринадесет) до 30 (тридесет) дни, представляваща ангажимент, поет от Ел Си Уайкики към Вас, за възстановяване цената, за поправка или замяна на продукта без допълнителни такси за Ваша сметка, в случай че продуктът не отговаря на условията, посочени в гаранционната карта или свързаната с това реклама,

- правна гаранция за съответствие от максимум 2 (две) години, като предпазна мярка за клиента за несъответствие, предоставена от закона, представляваща правното задължение на Ел Си Уайкики да приведе продукта в съответствие чрез поправка или замяна или чрез възстановяване на цената без допълнителни такси за Ваша сметка. За продукти, които имат среден срок на използване по-малко от 2 (две) години, срокът от 2 (две) години се намалява до съответния среден срок.

В.12. Отговорност

Ел Си Уайкики носи отговорност единствено за загуби, които са предвидими последици от нарушаването на настоящите Общи условия. Ние няма да носим отговорност пред Вас, ако сме възпрепятствани или се забавим да спазим задълженията си по настоящите Общи условия за продажба, вследствие на нещо, което Вие (или лице, действащо от Ваше име) извършите или не извършите, или в резултат на събития, които са извън нашия разумен контрол.

Трябва да следвате инструкциите/препоръките, които Ви даваме за запазване на безопасността на продуктите, които сте поръчали (включително инструкции или ръководства за продукти, предоставени с продуктите). Не можем да поемем отговорност за щети върху продукти, причинени от неспазването на тези инструкции/препоръки.

Никоя разпоредба от настоящите Общи условия за продажба не ограничава или изключва отговорността на Ел Си Уайкики за (1) смърт или телесна повреда, причинена от нашата небрежност, (2) измама, (3) всяко нарушение на задълженията, предвидено в приложимите задължителни закони, или (4) отговорност, която не може да бъде изключена от закона.


РАЗДЕЛ Г. КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията, включваща уведомления, искания, оплаквания между Вас и Ел Си Уайкики, ще се осъществява предимно по имейл или уведомления, публикувани на уебсайта. Чрез достъпа си до уебсайта и пускането на поръчки Вие се съгласявате с тези електронни начини на комуникация и приемате, че всички споразумения, уведомления, информация и друга комуникация, която Ел Си Уайкики Ви предоставя по електронен път, отговаря на всяко законово изискване, че тази комуникация трябва да бъде в писмен вид и на траен носител.

РАЗДЕЛ Д. ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Ако имате оплакване от нас, изпратете имейла на: support@lcwaikiki.com, като ни дадете пълни подробности, включително дата на покупка и референтен номер на поръчка, ако е приложимо, три имена, адрес и данни за контакт.

Ние ще Ви предоставим официален отговор/решение по имейл в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на оплакването Ви.

Ако не сте удовлетворени от нашето предложение, можете допълнително да отправяте оплакванията си:

- до Националния орган за защита на потребителя - регионален комисар за защита на потребителя, Букурещ - окръг Илфов

или

- На платформата за онлайн разрешаване на спорове (платформа ОРС, разработена от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО) на http://ec.europa.eu/odr.

РАЗДЕЛ Д. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие с румънското законодателство. Но в съответствие с член 6(2) от Регламент Рим I (Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения), като потребител Вие също така се ползвате от защитата, която Ви е предоставена от Вашите национални закони, от които не може да се допуска дерогация чрез споразумение.

Всеки спор или несъответствие, произтичащи от прилагането или тълкуването на настоящите Общи условия, включително Общите условия за продажба, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие, се решават от румънските съдилища в Букурещ. Но ако този избор на юрисдикция има възпиращ ефект върху Вас поради значително разстояние от местоположението Ви, тази клауза може да бъде предоговорена.

РАЗДЕЛ Е. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Нямате право да прехвърляте или да възлагате на подизпълнители което и да е от Вашите права или задължения по настоящите Общи условия на трета страна, освен ако не сме дали съгласието си в писмен вид.

Ние можем да възлагаме, прехвърляме или да даваме на подизпълнители всяко от нашите права или задължения по настоящите Общи условия на трета страна по наша преценка, при условие че тази трета страна осигури същата степен на гаранция и отговорност към Вас.

Никое облекчение или забавяне от наша страна при упражняването на което и да е право или корективна мярка, съгласно настоящите Общи условия, няма да действа като отказ от това право или корективна мярка и няма да окаже влияние върху способността ни впоследствие да упражняваме това право или корективна мярка. Всеки отказ от право трябва да бъде съгласуван с нас.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже незаконна, невалидна или неприложима от който и да е съд в компетентната юрисдикция, останалата част от тези Общи условия остава в пълна сила и действие.

РАЗДЕЛ Ж. ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

Винаги сме отворени за Вашите ценни мнения и обратна връзка за нашия уебсайт и винаги можете да се свържете с нас, за да ни съобщите своите коментари и предложения чрез нашите данни за контакт, посочени в A.2.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Общите условия за продажба

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

(попълнете и върнете този формуляр само ако искате да се откажете от договора за продажба от разстояние)

До Ел Си Уайкики Ритейл Ро Срл., дружество, регистрирано и функциониращо съгласно румънското законодателство, със седалище в Румъния, Букурещ, 6-и район, бул. “Тимишоара” 26Z, офис 3B-2, ет. 3, надлежно регистрирано в Търговски регистър към съда в Букурещ с номер: J40/9674/2009, с данъчна регистрация и номер по ДДС: RO 26054330, support@lcwaikiki.com

Аз / Ние (*) с настоящото уведомявам/е, че се отказвам/е от договора за продажба от разстояние за следните продукти (*)

Поръчани на (*) / получени на (*)

Име на потребител/и

Адрес на потребител/и

Подпис на потребител/и (само ако този формуляр е попълнен на хартия)

Дата